Na webe: VI Družba Penzión Zlatý Dukát FSPORT

Zaľúbil sa chlapec
(Tak už sa to stalo...)

Chlapec malý voňavý
zaľúbil sa asi
Do dievčaťa bez mena
mnohej ale krásy

Chlapec malá príšerka
ako kura hopká
Túžbou je on ale plný
ako lávou sopka

Bez slov chce on rozprávať sa
len vzduch dvoch tiel dýchať
Prameň vášne užiť s chuťou
nebude sa ostýchať

V tajnom kúte spojiť mysle
do kalicha naliať sily
nie je nikdy tvojich bozkov
dosť aby už stačili

RC 9. 10. 2008
Všetky básne

...