Omyl

Dve chyby sa s omylom
stretli v svete plnom pravdy
Chyby žili v omyle
a chceli nech je to navždy

Za chyby sa ešte platí
a daň je vždy vysoká
Omyl bol že s chybou spolu
chceli vyhrať Pravdu roka

rd 15. 8. 2009
Všetky básne