Do neba

Ľuďom dávam túto správu
písanú už bez teba
Nech svet vie že jeden chlapec
zaľúbil sa do neba

Dnes namiesto tridsať sviečok
jeden kríž nad tebou stojí
V zväzku asi najpevnejšom
v nebeskom si závoji

Nechcem nikdy zabudnúť
na tvoj úsmev čo sa stratil
Nemôžem sa zbaviť túžby
času kázať by sa vrátil

Smieť len raz ťa opať stretnúť
len raz oči zhliadnuť tvoje
čo mám by som za to zložil
všetky sny a všetko moje

Monike Kubíniovej 21. 7. 2009
Všetky básne