Nevinný pohľad

Z jedného pohára
napiť sa poďme
Pod vysokým bralom
naše cesty spojme

V nevinných pohľadoch
poznať krásne slová
do ktorých sa mnoho
významov slov schová

Keď sa ma dotýkaš
čo i len zlomok chvíľ
ďakujem svetlu rán
že som ťa objavil


Ka   2. 5. 2007
Všetky básne