Parfum

Utápam žiaľ v čaši moku
utieram si slzu v oku
dôvod dýcha na päty
dôvodom si stále ty

Nechcem cítiť viac tvoj parfum
ktorým vábiš hmyz do siete
Hnusí sa mi dýchať vzduch
ktorý prúdi v tvojom svete

Venované nikomu (našťastie :-) 19. 6. 2008
Všetky básne