Deň ôsmy
(Nepoznám)

Píšem vo deň ôsmy
pochmúrneho času
ktosi haní zo tmy
kúsi inú rasu

Kiež by ktosi po tme von
môjho žiaľu mieru znal
sám by sa však čudoval
aký znie mi v srdci tón

Hlboké A komorné
srdce týmto kvíli
tónom v tejto chvíli
keď je všetko prehrané

Pomaly už odchádzam
zo života sily
keď len prázdno nachádzam
nie tvoj úsmev milý

KaJa 27. 9. 1999
Všetky básne